AIKI-TRAINING

Facet Trainingen

Facet trainingen is een trainingsbureau voor deskundigheidsbevordering in de zorg en het speciaal onderwijs.