AIKI-TRAINING

Aiki Training

aikido aiki-training

Sinds 1994 voorziet Aiki-Training in een breed en verfrissend aanbod waarbij Aikido principes zoals innerlijke kracht, verbinding, concentratie, aandacht en balans, vertaald worden naar trainingen, coaching en cursussen.

In het aanbod van Aiki-Training wordt ‘aan den lijve’ ervaren wat authentiek gedrag is, wat aangeleerd is ter ‘verdediging’ en hoe al deze gedragingen kunnen doorwerken in ons (werk)leven. Dit alles om tot bewustwording te komen van de eigen (ver)houding tot de voortdurend in beweging zijnde dynamiek tussen jezelf, de ander en de (werk)omgeving en hoe dit verder te kunnen ontwikkelen, dan wel om te buigen.

Vragen die hierbij centraal staan zijn: wanneer zijn we in of uit balans? En hoe herstel je de balans? Hoe gedragen we ons? En wat brengt ons gedrag eigenlijk teweeg in onze interactie met anderen?

Om antwoorden op deze vragen te vinden hebben we een geweldig instrumentarium tot onze beschikking: ons lichaam. Dat geeft onomwonden uitdrukking aan wat ons innerlijk beweegt of raakt. Maar ons lichaam neemt ook nieuwe indrukken tot zich die als inzichten kunnen beklijven wanneer ze door de ervaring opgeslagen liggen in ons lichaam.

Aiki-Training is voortdurend bezig het reeds bestaande aanbod door te ontwikkelen. Zo voorzien wij niet alleen in eigen trainingen en programma’s maar ontwikkelen wij tevens, in samenwerking met andere organisaties en trainingsbureaus, trainingen ‘op maat’ zodat ze nauwkeurig zijn afgestemd op de vraag of behoeftes van bedrijven en organisaties. Lees meer over Aikido in bedrijf …

Over-Aikido-lessen

Aiki-Training voorziet ook in Aikido lessen voor jong en oud (va. 6 jaar). In de Aikido lessen komen Aikido technieken aan bod, maar er is evenredig veel
aandacht voor het toepassen van het Aikido gedachtegoed in het dagelijks leven.
De lessen zijn laagdrempelig en voor ieder niveau toegankelijk.
Lees meer over de Aikido lessen …

Aiki-Training beschikt over een professionele dojo net buiten het dorp De Wijk nabij Meppel.